Børn fortæller lokalhistorie
 

 
           
Til forsiden
 


Kendskab giver som bekendt venskab, og uden kendskab til den nye kommune bliver det svært at føle sig som en del af den og være aktive borgere/ medborgere i den. Vi tror, at kulturen og ikke mindst børnekulturen kan være med til at binde de nye kommuner sammen, og vi vil derfor gerne lade børnene i de nuværende kommuner fortælle lokalhistorie i et større modelprojekt, der skal forankres i Syddjurs Kommune og tjene som inspiration for andre kommuner og skoleprojekter.

Projektindhold og forløb

Projektet foregår i fire udvalgte lokaliteter, Fregatten Jylland i Ebeltoft Kommune, Pindstrupcentret i Midtdjurs Kommune, Rosenholm Slot i Rosenholm Kommune og Kalø Slotsruin i Rønde Kommune. Derudover er der et centralt placeret tværkommunalt skole-kirke-projekt.

I hvert projekt deltager en klasse fra værtskommunen + en klasse fra hver af de tre andre kommuner.

Til hvert projekt er knyttet

• oplevelser (kunstneriske, sansemæssige og kropslige)
• viden (faktuel historie, historier, myter, fortællinger)
• aktivitet og udtryksform (praktisk og kunstnerisk)
• møde med en kunstner/ professionel fagperson
• dokumentation og videreformidling (forankring og vidensdeling). I nogle tilfælde vil projektet videreformidles med en udstilling, en videofilm eller et åbent familiearrangement.

Projektets formål

• At formidle og synliggøre den lokale kulturarv samt give kendskab til denne på tværs af de ”gamle kommuner”
• At sætte fokus på børn og kulturarv
• At tage afsæt i en kunstnerisk oplevelse og formidling
• At sætte billeder på historien og kombinere viden, skabende aktiviteter og oplevelser
• At veksle mellem kunstneriske, sansemæssige og kropslige oplevelser
• At give børn mulighed for aktivt sammen med en kunstner at skabe/ genskabe historien og historier.


Til toppen af siden