Børn fortæller lokalhistorie
 

 
       
Til forsiden
 


Animerede Kalkmalerier
I projektet ”Børn fortæller lokalhistorie” er udvalgt en lokalitet i hver af de gamle kommuner i Syddjurs, som man vil skabe særlig opmærksomhed om. Det er kendte steder, hvis historier skal præsenteres og formidles på nye måder, og det er ukendte steder, som også via nye formidlingsformer skal blive mere synlige og kendte i Syddjurs.
Som i alle dele af sammenlægningsfaserne kigger man på, hvad der er forskelligt i kommunerne, hvad der er ens, og hvor kan vi mødes.

I de fire sammenlægningskommuner i Syddjurs er flere af kirkerne kendt ude i landet for deres spændende og atypiske kalkmalerier.
- Hyllested kirke rummer et væld af kalkmalerier, der med stor detaljerigdom udfolder hele middelaldermenneskets univers; fra den bibelske historie fortælles bl.a. skabelsesberetningen med syndefaldet og uddrivelsen af paradiset i enkeltheder.
- I Hornslet kirke finder man to billedfriser – såkaldte rytterfriser, som fremstiller en voldsom kamp; måske er det jagten på den hellige gral.
- I Feldballe kirke møder vi kampen mellem det gode og det onde i et billede af Sct. Jørgen og dragen.
- I Marie Magdalene kirke ses en dommedagsscene med den tronende Kristus og nedenunder de døde, der stiger op af gravene. Kendt er også det ”usædelige” billede af en heks eller kvinde, som straffes for sit utugtige levned.

Som supplement til de fire stedspecifikke projekter har vi valgt et tværkommunalt projekt om kalkmalerier som symbol på noget af det, der er fælles i kommunerne. Her man kombinerer arbejdet med de gamle kalkmalerier, deres fortællinger og teknikker, med en ny formidlingsform: animationsfilm. Børnene sætter bogstaveligt talt billederne i bevægelse og giver dem nyt liv.
Besøg i kirker, udveksling af fortællinger og billeder, udstilling og fremvisning vil foregå på tværs af kommunerne.
Ligesom i de øvrige projekter indgår oplevelser (kunstneriske, sansemæssige og kropslige), viden (faktuel historie, historier, myter, fortællinger), aktivitet og udtryksform (praktisk og kunstnerisk), møde med kunstner/ professionel fagperson, dokumentation og videreformidling (forankring og videndeling).

Deltagende projekter:
1. Bauneskolen, Nimtofte, (4. klasse)
Kontaktperson: Marianne Wigh-Poulsen
2. Skelhøjeskolen, Ebeltoft (4. klasse)
Kontaktperson: Lis Kohl
3. Thorsager Skole, Thorsager (5. klasse)
Kontaktperson: Ellen Skivild
4. Feldballe Skole, Feldballe (4 klasse)
Kontaktperson: Tinne Lindholdt, Liselotte Iversen

Deltagende fagpersoner:
Inge Marie Pallesen, billedkunstner, Hanne Pedersen, animator og tegner, Animationsværkstedet i Viborg.

Samarbejdspartnere:
Skole-Kirke-Samarbejdet i Ebeltoft, Rosenholm og Rønde, Animationsværkstedet i Viborg, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, Rosenholm Billedskole.

Spørgsmål til projektet henvend jer til projektlederen, karenmarie.demuth@get2net.dk eller tlf. 86 99 41 50


Til toppen af siden